30/05/2021

Όροι χρήσης των δωροεπιταγών

• Οι δωροεπιταγές είναι διαθέσιμες στo φυσικό μας κατάστημα, εστιατόριο ΑΥΛΗ (Κασιμάτη Βασιλική, Αγ. Ιωάννου 2, 700 07, Μάλια Ηρακλείου – ΑΦΜ: 065736429, ΔΟΥ: Ηρακλείου) και στον ιστότοπό μας.
• H διάρκεια, μέσα στην οποία μπορεί να γίνει χρήση της, είναι δώδεκα(12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.
Μετά την παρέλευση της άνω δωδεκάμηνης προθεσμίας, η δωροεπιταγή απενεργοποιείται και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωσή της ή αντικατάστασή της.
• Η δωροεπιταγή εξαργυρώνεται αποκλειστικά από το φυσικό μας καταστήματα, εστιατόριο ΑΥΛΗ
Η χρήση της δωροεπιταγής γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού της.
• Η δωροεπιταγή δε μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά, μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με κατανάλωση τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά.


• Η δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
• Κάθε γνήσια δωροεπιταγή φέρει το ποσό της δωροεπιταγής, το λογότυπο ΑΥΛΗ, ημερομηνία έκδοσης και μοναδικό κωδικό
• Με βάση την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012) για την αγορά δωροεπιταγής δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στη δωροεπιταγή (ως απόδειξη λήψης του ποσού), δηλαδή, ένα είδος επιταγής, της οποίας ο κομιστής αποκτά δικαίωμα αγοράς αγαθών ισόποσης αξίας της δικής του επιλογής από το κατάστημα που την εξέδωσε. Όταν εμφανιστεί ο κομιστής της δωροεπιταγής και αγοράσει αγαθά ίσης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.
• Το εστιατόριο ΑΥΛΗ ανταλλάσσει την προσκομισθησόμενη δωροεπιταγή αφαιρώντας από την απόδειξη κατανάλωσης του κομιστή το ποσό που αναγράφεται στην δωροεπιταγή.
• Η δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Το εστιατόριό μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δωροεπιταγής.